Evropská komise odpovídá 9.ledna 2015

Od: <Eduard.HULICIUS@ec.europa.eu>
Datum: 9. ledna 2015 15:59
Předmět: Cannabis is the cure
Komu: openroyalacademy@gmail.com
Kopie: Tereza.Sanjuan@ec.europa.eu, Eduard.HULICIUS@ec.europa.euVážený pane místopředsedo,

Děkuji za Váš e-mail paní Komisařce Jourové z 13. prosince 2014 týkající se stížnosti na porušení práva Společenství Českou republikou a žádosti o zahájení řízení na porušení práva Unie Evropskou komisí ve věci Cannabis is The Cure.

Musím Vás upozornit, že iniciace řízení na porušení práva EU nespadá do kompetence paní komisařky Jourové, ale generálního sekretariátu Evropské komise, na který se můžete jako každý stěžovatel obrátit přímo.

Aby byl Váš podnět řádně prošetřen, je potřeba postupovat řádnou administrativní cestou. Stížnosti na porušení práva se podávají pomocí příslušného formuláře, který je k nalezení spolu s dalšími informacemi zde: http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_cs.htm. Po podání stížnosti a všech relevantních informací bude Váš podnět vyhodnocen kompetentními orgány. O dalších krocích budete informováni.

Věřím, že řízení ve Vaší věci dopadne k Vaší spokojenosti.

S pozdravem

E. Hulicius etc.


Eduard HULICIUS
Member of Cabinet


cid:image001.jpg@01CFF75D.ACF46230
European Commission
Cabinet of Commissioner Věra Jourová
Justice, Consumers and Gender Equality
BERL 12/140
B-1049 Brussels/Belgium
Tel.: +32 2 29 56365
GSM: +32 460 764 258