Olomouc: Investice jednatele a sociálně prospěšného podnikatele Mgr. Dušana Dvořáka a jeho rodiny a partnerů do roku 2003 ve výši cca 1 mil. euro: Středisko prevence, léčby a rehabilitace provozoven P-centrum a galerie U mloka, InternetPoradna.cz, Edukativní konopné kliniky a výzkum Cannabis is The Cure. Tortura.eu
Viz níže vyjádření poslance a exprimátora Olomouce Martina Novotného Okresnímu soudu v Prostějově (16. září 2010) k trestnímu řízení za nedovolenou výrobu drog se zakladateli, mecenáši a investory střediska a galerie U mloka (14.července 1994), Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF v Praze (11. září 2010) a odborné společnosti Konopí je lék,o.s. (14.července 2008) manželi Dvořákovými a žádost poslance a exprimátora ve věci medicinského growshopu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi (17. listopadu 2013) a interpelace ministra vnitra Milana Chovance (18.května 2015) k aplikaci přípustného rizika k výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) dle § 31 odst. 1 trestního zákoníku najdete v archivu blogu Edukativní konopní kliniky Sanitas Animae v Olomouci včetně fotografií ze slavnostního zahájení 11. září 2014 ZDE

Emeritní rektoři Univerzity Palackého v Olomouci profesorka Jana Mačáková a profesor Josef Jařab v letech 2008 - 2014 napsali marně řadu vyjáření (emeritní rektor profesor Lubomír Dvořák svědčil u OS Prostějov v roce 2010) Evropskému soudu pro lidská práva, Ústavnímu soudu, Okresnímu soudu v Prostějově a Okresnímu soudu v Olomouci , ministrům spravedlnosti k osobě zakladatele a ředitele Střediska prevence, léčby a rehabilitace a jednatele provozoven P-centrum a galerie  U mloka, autora, mecenáše a filantropa InternetPoradna.cz a sociálně prospěšného podnikatele, mecenáše, investora a jednatele dalších projektů Sanitas Animae a absolventa UP Dušana Dvořáka, MMCA. V odkazu najdete doložení smlouvy o spolupráci univerzity na efektivitě a rozvoji investic Sanitas Animae (Sananim Olomouc) do výzkumu, vzdělávání, poradenství, terapie, rehabilitace a  rekonstrukce víceúčelového střediska, galerie a rekonstrukce zahrady obecního domu Laffayettova 9 v centru Olomouce z roku 1996 a 2003 a vyjádření nositele Ceny města Olomouce a čestného doktorátu Palackého Univerzity (2011 - 2013) Doc. Hebrejské univerzity v Jesruzaléme Ondřeje Lumíra Hanuše, Dr.Sc. najdete ZDEVýroční zpráva Sananim Olomouc z roku 1998 po rekonstrukci a otevření víceúčelového Střediska prevence, léčby a rehabilitace a provozoven (P-centrum) a galerie a center U Mloka v roce 1997 - najdete ZDE a dále výroční zpráva Střediska a provozoven (P-centrum) a galerie a center U Mloka v roce 2003 po uzavření podnájemní smlouvy s investory střediska a galerie (jednatelé a členové správní a dozorčí rady Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů) v roce 2000 (14.7.2000, Sananim Olomouc) a 2002 (14.7.2002, P-centrum) a ukončení pracovního poměru (25.2.2003) s autorem, investorem, zakladatelem, jednatelem a ředitelem střediska a provozoven P-centrum Dušanem Dvořákem, MMCA najdete v angličtině ZDE  a češtině ZDE  


Investice do vzniku společnosti a realizace vzdělávacího a sociálně prospěšného projektu InternetPoradna.cz (nájemní smlouvy 2001, 2002 Laffayetova 9, Olomouc), odborných konferencí a festivalů asociace právnických a fyzických osob Region Olomouc (nájemní smlouvy 1996, 2002, Laffayetova 9, Olomouc) a především rekonstrukce provozovny P-centrum a investic do terapie, vzdělávání a rozvoje klientů a pracovníků střediska jištěny skrze Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (nájemní smlouvy 2000,  2002, Laffayetova 9, Olomouc).  

Vyjádření dozorčího rady (2000 - 2003) Střediska, provozoven a galerie na adrese Laffayetova 9, Olomouc a člena odborné společnosti Konopí je lék,o.s. jako zřizovatele Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, Praha Žižkov (2010 - 2014) Ing. Oty Kaděrky k celkové výši investic Dušana Dvořáka, MMCA v Olomouci do roku 2003 najdete ZDE 

Vyjádření profesora Jindřicha Štreita ze dne 1.září 2014 k osobě Dušana Dvořáka, MMCA najdete po plakátech z Cyklu Cesta ke svobodě pro zveřejněný výzkum Konopí je lék (od 21.3.2008) a sbírku pro Konopnou paní (od 14.7.2008 - 9.4.2009) v olomouckém kulturním měsíčníku INFO a brožurách pro Týden pro duševní zdraví v roce 2008 v Olomouci ZDE
Pozvánka na zahájení Edukativní konopné kliniky Sanitas Aniamae dne 11. září 2014 

Žádost jednatelů Region Olomouc (MUDr. Šmoldasová, od vzniku v roce 1996 do likvidace v roce 2006), InternetPoradna.cz (Mgr. Pavel Veselský, od vzniku v roce 2001 - 2016) a Společesntví podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (Miluše Přibylová od vzniku 14.7.2000, resp. 10.12.2000  do odstoupení a změny odpovědných osob dne 14.7. 2004 (založení Cannabis is The Cure,z.s.) za zakladatelku Bc. Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, ta vykovala funkci jednatele až do 10.12.2013, následně jsou jednateli Dušan Dvořák,MMCA a MUDr. Aleš Skřivánek) řediteli, investoru a jednateli provozoven P-centrum a zakladateli výše uvedených nevládních organizací Dušanu Dvořákovi před akcí Klec pro šéfa dle doporučení MUDr. Jarmily Šmoldasové ze dne 3.2.2003 policii s nepravdivým sdělením, že Dušan Dvořák trpí schizofrenií, viz iDnes.cz  Niže uveden žádost a návrh Dušana Dvořáka vlastníku pro podnájemní smlouvu ordinaci MUDr. Jarmile Šmlodasové z roku 1999