Cannabis is The Cure versus Czech republic, European Court of Human Richts and European Commision

European Commission 

 

I.             
Nejvyšší soud ČR /HC (CZ): 8 Tdo 1231 /2011 - 11 Tdo 181/2015 a aktivní dovolání NS ze dne 4. 2. 2016  http://nejvyssi-soud.blogspot.com/  a důkazy na http://nahrada-skody.blogspot.com/ a http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ a http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/  a http://vlada-cr.blogspot.cz/


II.            
 
Ústavní soud ČR /CC (CZ): II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, III. ÚS 34/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 (English) a od 4. února 2016 dvě aktivní ústavní stížnosti č.j. III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 s návrhem na veřejné (ústní) projednání v naléhavém řízení dle článku 39 zákona o ústavním soudu s návrhem na zrušení §§ 283-287 trestního zákoníku, zákona č. 50/2013 Sb., řady ustanovení zákona o návykových látkách a obou konopných vyhlášek a zahájení trestního/kárného řízení nejen s prostějovskými soudci a státními zástupci za spáchání zločinů proti lidskosti dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku, http://constitutional-court.blogspot.com/
III.          
Evropský soud pro lidská práva /ECHR: 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 41264/14, 47921/2014 a 57969/2015, rozhodnutí k naléhavému řízení s Českou republikou ze dne 26. ledna 2016 dle čl. 39 při porušování článků 2 a 3 (právo na život a zákaz mučení) Evropské úmluvy o lidských právech včetně porušení evropského a unijního práva na zákonného soudce, práva na spravedlivý proces a udělení trestu toliko na základě zákona v angličtině, češtině na http://echr-coe-int.blogspot.com/ 


IV.          
Evropská komise/EC: (CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930, rozhodnutí Soudního dvora EU k porušení práva EU Evropskou komisí a členskou zemí EU při nepoložení předběžných otázek Nejvyšším soudem v rozporu s článkem 267 Smlouvy o fungování EU ze dne 16. října 2015 v angličtině, češtině a francouzštině na http://court-european.blogspot.com/V. 
           
Předběžné otázky Soudnímu dvoru EU