Stížnosti na Českou republiku Evropskému soudu pro lidská práva a Evropské komisi za porušení Úmluvy o lidských právech v článcích 39, 2 - 4, 6 - 17 a Lisabonské smlouvy porušením článku 34 a 267 Smlouvy o fungování EUStížnosti Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) na Českou republiku v letech 2012 -2014 v angličtině a francouzštině jsou uvedeny ZDEČísla jednací stížností ESLP jsou 66981/12, 1332/13/, 79490/13,  20049/14, 41264/14 a 47921/2014. ESLP bez zdůvodnění zakázal právně přípustné stížnosti meritorně projednat, neboť věc podle ESLP spadá Soudnímu dvoru EU (SDEU), kam Česká republika zakazuje vedoucímu výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) přístup průhledně lživým tvrzením, že zákon o návykových látkách transponuje nařízení ES, která se však transponovat nesmí. Viz www.konopijelek.cz sekce Dokumenty a studie - Předběžné otázky SDEU


Vypořádání se s námitkami Evropské komise dne 28.3.2015 v druhé právně přípustné stížnosti na Českou republiku CHAP (2014) 03930 za porušení práva Společenství v roce 2014, resp. 2015 je uvedeno v češtině ZDE

 
První právně přípustná stížnost Evropské komisi na Českou republiku EK CHAP (2012)00282 v roce 2011, resp. 2012 je v češtině uvedena ZDE

Notice to the President of The European Court of Human Rights dated Juli 26, 2014 – Click here

More information can be found at www.konopijelek.czMore information can be found at www.cannainsider.euMore information can be found at www.cannabis-europe.eu