Evropská komiseCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, registrace 21. července 2004, vedená u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc pod sp. zn L 6401

Evropská komise
CHAP (2014) 03930

Věc: Dodatek ze dne 15. dubna 2015 k vypořádání se s námitkami Generálního ředitelství pro venkov a zemědělství v rozhodnutí ze dne 17.3.2015 obdrženého dne 20.3.2015 k řízení CHAP (2014) 03930

     


K závěrečnému rozhodnutí Generálního ředitelství pro obchod a průmysl Evropské komise předat Českou republiku za porušení práva Společenství Soudnímu dvoru EU a způsobení stěžovatelům škody nejméně 33 milionů Euro konfiskacemi a kriminalizací výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) s důkazy zamítaných předběžných otázek Soudnímu dvoru EU, žádáme dále připojit a vymáhat pro stěžovatele náhradu škody 1 milion Euro doloženou na titulní straně http://evropskakomise.blogspot.cz/ ustanovením takové legislativy Českou republikou ve věci cannabis porušující opětovně čl. 34 Smlouvy o fungování EU, neboť tato legislativa hrubě porušující právo Společenství od 1.1.2015 znehodnotila infrastrukturu a investice stěžovatele vložené do uspořádání Mistrovství světa pěstování neomamných legálních odrůd cannabis zapsaných v odrůdových knihách EU a měřených na obsah THC dle Nařízení ES č. 1122/2009 (příloha č.1) a také původních odrůd cannabis, které takovéto obsahy léčivého kanabinoidu THC rovněž splňují a je právem obchodovat i tyto odrůdy cannabis k zachování rozmanitosti. Zdroj: Soudní dvůr EU, č.j. C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS). Specificky pak  najdete informace pouze k Mistrovství světa na http://medical-cannabis-cup.eu/ Dojde –li k porušení práva EU, musí dojít náhradě škody. Zdroj: rozhodnutí Soudního dvora EU č.j. C-224/01 (Köbler)  


V Olomouci dne 15. dubna 2015                            Dušan Dvořák,MMCA

Praha, 7.11.2014, konference Cannafest: Na fotografii s banerem k Mistrovství světa 2015 stojí zleva: Vedoucí vzkumuCannabis is The Cure Dušan Dvořák,MMCA a vedoucí  výzkumu kanabinoidů na onkologická onemocnění prof. Manuel Guzmán.


Slalomářská justiční aktualita: Okresní soud v Olomouci dne 14.května 2015 (sjezd znalců).  Justiční slalom dne 9.dubna 2015 u Okresního soudu v Prostějově byl pro nepřízeň počasí a hanáckých advokátů zrušen