Porušení směrnice 98/34/ES-SUKL-konopí do lékáren

Parafrázujme rozhodnutí SUKLu: SUKLem vykupované a dále distribuované konopí do lékáren (v době nenotifikovaných zákonů) neléčí a nejsou pro to vědecké důkazy .... a přitom od roku 2008 je kanabinoid THC objevený a správně chemicky popsaný před 50 roky profesorem Šantavým z Olomouce uveden SUKLem v lékopise (Dronabinol) a studií jsou desítky tisíc a nejméně pětina z nich odkazuje na vědecké práce dalšího Olomoučana, Ondřeje Lumíra Hanuše .... rozhodně ale nejsou dostatečné klinické studie ke složení (koncentrace a poměry) THC a CBD v dováženém holandském konopí s cenou 300 Kč/gram, v tom má SUKL naprostou pravdu ....