Porušení směrnice 98/34/ES - kriminalizace výzkumu

Odmítání sdělení právní argumentace Nejvyššího státního zastupitelství ČR v přezkumném řízení vězněného člena výzkumu "Konopí je lék" Miloslava Tetoura a odmítnutí podání podnětu pro porušení zákona ministrem spravedlnosti v době nenotifikovaných zákonů dle povinnosti směrnice 98/34/ES. Důkazy níže: