Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeUOHSX006ZAOZ
ÚOHS-P322/2015/VZ-7784/2015/512/VKa 

Mgr. Vojtěch Kaska
25. 3. 2015 

Oznámení o přijetí podnětu 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k výkonu dohledu nad postupy zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, od Vás obdržel 23. 3. 2015 podnět na přezkoumání postupu zadavatele – Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, IČO 00023817, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha - Vinohrady (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Dodávka konopí pro léčebné použití“. 

Za účelem přezkoumání předmětné záležitosti si Úřad vyžádal od zadavatele stanovisko k obsahu Vašeho podnětu a příslušnou dokumentaci. Skutečnosti uvedené ve Vašem podnětu prošetříme. 

S pozdravem
Miroslav Knob
vedoucí Oddělení veřejných zakázek 2 

Obdrží:
Cannabis is The Cure, z.s.