Evropské komisiCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, registrace 21. července 2004, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn L 6401
Evropská komise agri-chap@ec.europa.eu
CHAP (2014) 03930

Věc: Vypořádání se s námitkami Generálního ředitelství pro venkov a zemědělství v rozhodnutí ze dne 17.3.2015 obdrženého dne 20.3.2015 k řízení CHAP (2014) 03930
                                                        
Souhrnné vyjádření

Nově dokládáme předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU číslo 11. Žádáme Evropskou komisi prostřednictvím Generálního ředitelství pro obchod a průmysl, kam stížnost jednoznačně věcně spadá, na což upozorňujeme opakovaně, odpovědět tyto níže uvedené předběžné otázky Soudnímu dvoru EU,  které jsme již Evropské komisi bez otázky číslo 11 doložili dne 16.3.2015 a uvádíme je nyní i s komentáři, poznámkami a důkazními listinami. Na základě důkazů níže uvedených pak žádáme předat Soudnímu dvoru EU Českou republikou k šetření za porušení práva Společenství, neboť Generální ředitelství pro venkov a zemědělství se s naší právní argumentací v předběžných otázkách, které jsou nám opakovaně nezákonně zapírány podat k vyřešení Soudnímu dvoru EU od roku 2010, vůbec věcně nevypořádalo a mylně 17.3.2015 tvrdilo, že zákon o návykových látkách (ZoNL) asi není technickým předpisem a nemusí být notifikován dle Směrnice 98/34/ES, viz databáze TRIS a že ČR nemusí mít žádnou právní normu určující obsah THC v cannabis, když notifikace pod číslem CZ0582/2009 dokládá důkazem, že Evropská komise podporuje léčebné a potravinářské využití neomamného semene cannabis získaného z odrůd cannabis měřených dle unijní normy na určení obsahu THC v cannabis a rozsudky Soudního dvora EU C‑137/09 (Josemans) a C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS) hovoří také jednoznačně v náš prospěch, že členská země nesmí omezovat výzkum a terapeutické využití cannabis a bránit v obchodní činnosti, jak mylně popírá rozhodnutí Komise dne 17.3.2015! Pokud Generální ředitelství pro venkov a zemědělství 17.3.2015 uvádí, že se máme předběžných otázek pro Soudní dvůr EU domáhat prostřednictvím vnitrostátního soudu a my na důkazech dokládáme, že tak marně činíme od roku 2010 a dokládáme důkazy o porušení práva Společenství, vůbec nechápeme, co si tomto tvrzení máme myslet. Léčivé látky z cannabis jsou v lékopise EU již při vstupu ČR do EU, tedy dnes 21 let po důkazu apoptózy buněk rakoviny kanabinoidy španělskými vědci, kteří toto zveřejnili a přitom to američtí vědci pracující na bohatě subvencovaných výzkumech škodlivosti cannabis, které ne a ne objevit, věděli již 20 let před španělskými vědci a zatajovali toto poznání celému světu. Před dvěma měsící zahájili v USA patentové řízení na lék z cannabis na léčbu rakoviny (gliom) a lze na důkazech doložit, že je dnes cannabis nejobchodovanějším léčivem na trhu USA! Lze rovněž na důkazech doložit, že legální odrůdy cannabis zapsané v odrůdových knihách podporované dotačně EU mají vysoký léčebný potenciál (epilepsie, diabetes, schizofrenie, některé typy onkologických onemocnění apod.). Stejně tak lze na důkazu doložit, že když ČR nemá žádnou normu na měření obsahu THC v cannabis, mylně vyhodnotí tyto odrůdy jako nezákonné, viz stopa číslo dva u odrůdy Finola z konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově v roce 2012, viz policejní dokumentace  a výsledky měření http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/konfiskace-2012-vysledky-policejniho.html

Právní rámec a důkazy k předběžným otázkám SDEU, které je nám upíráno podat
I.
Na výzkumu, inovacích a ztrátě obchodních příležitostí a škodách na členech výzkumu nám byly díky nezákonnému jednání ČR od roku 2008, resp. 2004, způsobeny škody vysoce přes 33 milionů euro (nejnižší kvalifikovaný odhad). Léčivé látky v cannabis byly v lékopisech EU již při vstupu ČR do EU. Viz etapy a výstupy výzkumu dle studie Medical Cannabis Conference uvedené v sekci dokumenty na www.konopijelek.cz shrnující 20 let výzkumu Cannabis is The Cure. Výzkum byl realizován v době míru jako za války při současné letité kriminalizaci a konfiskacích majetků řady členů výzkumu a  zničení hlavních páteří infrastruktury výzkumu  policií se souhlasem soudu. Část studie byla prezentována na začátku března 2015 na mezinárodní Medical Cannabis Conference v Praze, viz http://www.medical-cannabis-conference.com/en jako pravděpodobně největší a nejvýznamnější konferenci v dějinách Evropy (první konference byla v Olomouci 10.12.1954 a od roku 2010 pravidelné třídenní odborné mezinárodní konference Cannafest v Praze). Na konferenci byla přijata Pražská deklarace pro OSN signovaná nevládními organizacemi a odbornými společnostmi ze 13 členských zemí OSN, viz http://imcpc.org/ žádající OSN okamžitě změnit postavení cannabis z odborně neobhajitelného postavení nebezpečné drogy jako je heroin, do skupin látek, pro něž je přiměřená regulace důležitá, neboť škody na veřejném zdraví´jsou díky prohibici a zákazu výzkumu přímo katastrofální. Již v roce 2008 jsme doložili důkaz, že lze zachránit u člověka s těžkými komplikacemi u diabetes končetinu před amputací pomocí cannabisterapie, nemáme dosud jedinou reklamaci. V ČR je ročně amputováno více než 10 tisíc končetin diabetiků (zpráva ÚZIS) a vědci z celého světa opakovaně dokládají, že cannabis léčí kauzálně cukrovku I. typu, tzn. zcela ji vyléčí, nejen komplikace u diabetes obou typů! I kdyby byla úspěšnost léčby neomamné masti z cannabis jen 50%, ne 100%, jak máme dosud ověřeno, jsou škody na veřejných a soukromých rozpočtech bez bolestného jen konfiskacemi výzkumnické farmy v Ospělově v letech 2009 – 2014  100 milionů euro podle dat ze studie Diabetologického centra v Praze z roku 2003, viz http://www.prolekare.cz/pdf?ida=vl_05_03_11.pdf Nejdražší léčba byla nalezena u nemocných, kteří podstoupili vysokou amputaci (25 222 euro/pacient/rok), viz zpráva z roku 2001 na http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/syndrom-diabeticke-nohy-459228 Tuto neomamnou mast z cannabis určenou také na popáleniny, artrózu, bolesti a závažná kožní onemocnění jsme mohli exportovat po celé Evropě. Nenotifikovaným zákonem č.50/2013 Sb.. (cannabis do lékáren) však byla tato mast z cannabis v rozporu s právem Společenství zakázána. Diabetes je jen jednou z celé řady nemocí úspěšně léčených pomocí cannabis. Jak vám bylo doloženo v námitkách pro Antimonopolní úřad ve věci tendru Státního ústavu léčiv na dodávku cannabis do lékáren dne 20. a 21.3.2015, nelze v dohledné době v žádném případě očekávat jakoukoliv dodávku cannabis z místní produkce, tzn. 2 roky po schválení zákona povolujícího léčebné využití cannabis pouze monopolizovaným holandským producentem! Zákon cannabis do lékáren tak zakázal výzkum a výrobu produktů z cannabis, přípustné je pouze kouření, viz předběžné otázky. Doložme na důkazech, že jsme již v roce 2009 otevřeli první lékárnu pro výdej cannabis a jeho produktů a v roce 2010 výzkumné a vzdělávací pracovitě Edukativní konopná klinika v Praze, nemocné na základě písemného souhlasu monitorovalo přes 100 lékařů a struktury pro tuto činnost financovala nejen EU (cena EU vedoucímu výzkumu za příklad dobré praxe bezbariérového vzdělávání dospělých a vysokou finanční efektivitu, 23. dubna 2009, Praha, konference ministrů zemí EU). Vybudování infrastruktury výzkumu a vzdělávání rovněž finančně podpořily investicemi desítky soukromých subjektů nejen z ČR a také např. město Praha opakovaně, viz důkazy na  http://praha-eu.blogspot.cz/ Kriminalizovaný vedoucí výzkumu byl opakovaně nominován Schwab Foundation na podnikatele roku v kategorii sociálně prospěšný podnikatel soutěže mezinárodní auditorské společnosti Ernst & Young. Jak lze ověřit u živnostenského úřadu na Praze 3, měli členové asociace Open Royal Academy (Ateliér ALF, o.s.) všechna potřebná živnostenská oprávnění, přestože, jak je doloženo na důkazech níže, zákon o návykových látkách na pokusnické bádání s cannabis a výrobu mastí a podobných produktů žádné živnostenské oprávnění v § 5 odst. 5 ZoNL nežádal. Viz sedmá stížnost Evropskému soudu pro lidská práva v roce 2014 žádající lékaři pomocí předběžného opatření dle čl. 39 okamžité ukončení jednání ČR porušujícího čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech na http://cannainsider.eu/, tzn. práva na život a zákaz mučení.

II.
Ani OSN, viz aktuální prohlášení OSN ze dne 17.3.2015 uvedené na http://www.tdpf.org.uk/blog/another-un-agency-savages-drug-war, ani přední vědci světa a nositelé Nobelových cen, viz http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/LSE-IDEAS-DRUGS-REPORT-FINAL-WEB.pdf, známé odborné instituce, lékaři a vědci, viz  http://medical-cannabis-declaration.org/ nežádají a nepodporují právně neobhajitelnou prohibici, ale žádají regulaci, stejně jako Cataniho zpráva schválená EU parlamentem již v roce 2004 bez jakékoliv následné implementace, viz http://pravnistat.blogspot.cz/  druhý příspěvek!

III.
V předběžných otázkách nesmí být pominuty klíčové rozsudky SDEU C‑137/09 (Josemans) deklarující v bodu 36 jednoznačné právo občanů v jurisdikci práva OSN,  Evropy a EU na výzkum cannabis a použití cannabisterapie, dále též rozsudek SDEU C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS) zakazují monopol odrůd, kdy SDEU uznal právo obchodovat, pěstovat a šlechtit necertifikované, neregistrované a především původní odrůdy rostlin k zachování rozmanitosti genofondu. MZ ČR může doložit, že jsme opakovaně marně žádali znát podmínky pro zavedení medicínské odrůdy cannabis na trh a registrovali u MZ ČR po schůzce s ministrem zdravotnictví v červenci 2012 celkem 18 odrůd cannabis (odmítnuto), když jiné odrůdy jsme nahlásil dříve, než  byl trh a celý výzkum vyhláškou č. 221/2013 Sb. monopolizován pouze 4 genetikami cannabis holandské firmy Bedrocan. Jak dokládá známý vědec Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a soudní znalec doc. Lumír Hanuš, Dr.Sc. na www.konopijelek.cz (v sekci dokumenty), pracoval jako vědec s původními a následně zemědělskými genetikami cannabis (začátkem 60. let byla vyšlechtěna odrůda Rastislavické) a dokládá, že cannabis rozličného složení působí prospěšně na řadu různých onemocnění, ale musí být povolen výzkum a musí se provádět srovnávací studie!  V Izraeli je cca 260 genetik cannabis pro terapeutické využití a je zapojeno cca 20 tisíc nemocných občanů, cannabis a jeho produkty poskytují  občanům pěstitelské farmy, nikoliv lékaři, ti věc supervidují a sami se učí. Podle kolegů je v Kanadě složení látek v odrůdách cannabis ponecháno zcela svobodnému výzkumu, stejně tak postupuje Uruguay a každá rozumná demokratická země ctící výzkum, poznání a zkušenosti lidstva.

Předběžné otázky

1.   Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá položení předběžné otázky na nevymahatelnost ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231 /2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí?

  • Jak vidíte, v rozsudku nejvyššího soudu (NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011) na http://www.nsoud.cz/, justiční korupce a porušení práva Společenství bylo tak obludné, že Nejvyšší a po něm 4 x Ústavní soud ČR (I. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14 na http://nalus.usoud.cz) odkazujíc stále na toto vědomě vadné rozhodnutí NS uvedl další doložitelné nepravdy související i s předběžnými otázkami, jejichž nepoložení SDEU je i podle nálezů ústavního soudu porušením práva na spravedlivý proces a zákonného soudce, kterým je Soudní dvůr EU.

  • Jak uvádí vědomě mylně NS (č.j. 8 Tdo 1231 /2011), prý podle § 29 ZoNL musí být pěstování cannabis vždy povoleno úřadem, když do 100 m2 sadební plochy se nic úřadům hlásit nemusí už od 20.5.2004 díky nenotifikované novelizaci daného ustanovení ZoNL zákonem č. 362/2004 Sb.. Odsouzený vedoucí výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) přesto věc předem hlásil a žádal o policejní spolupráci a policejní ochranu (15x!) i v souladu s §  28 (krajní nouze) a 31, odst. 1 (přípustné riziko) trestního zákoníku a články 2 a 3 Úmluvy o lidských právech a judikátem Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) absolutně vylučující trestnost skutku Byly doloženy zločiny proti lidskosti činností orgánů činných v trestním řízení dle § 149 nebo § 401 trestního zákoníku doložené i soudními znalci (viz www.konopijelek.cz MUDr. Radek Matlach, sekce dokumenty) pro vládu, policii, soud a státní zastupitelství nebo důkaz v dopisu Vládě ČR přímo na titulní straně http://soudniznalec.blogspot.cz/, což exekutivu, justici, parlament a prezidenta vůbec nezajímalo, dokonce to nezajímalo ani Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který všechny stížnosti odmítl projednat bez zdůvodnění.

  • Jak uvádí vědomě mylně NS (č.j. 8 Tdo 1231 /2011), prý podle § 5, odst. 5 ZoNL se jedná vždy o zacházení s cannabis s obsahem do 0,3% THC, když tato změna limitu THC v cannabis proběhla až novelizací ZoNL s platností od 1.4.2013 nenotifikovaným zákonem č. 50/2013 Sb. -  odkazujeme na Odborné stanovisko a právní analýzy Cannabis is The Cure,z.s. na www.konopijelek.cz v sekci dokumenty!

  • Jak uvádí vědomě mylně NS (č.j. 8 Tdo 1231 /2011),  prý odsouzený podle nenotifikovaného § 15 pism e) ZoNL získával konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny cannabis, když takové jednání jsme ve výzkumu nikdy nečinili a jak potvrzuje soudní znalec a přednosta nejstarší nemocnice na světě, kde započal vědecký výzkum cannabis v 50 letech 20 století, doc. Peter Ondra, CSc., který je přednostou Ústavu soudního lékařství FN v Olomouci a je též uvedeno v sekci dokumenty na www.konopijelek.cz nebo přímo na titulní straně na http://konopijelek.blogspot.cz/, výroba mastí, tinktur, čípků atd. není tímto jednáním, neboť nedochází k izolaci a separaci látek z cannabis. Dodejme, že když byla vláda, ministerstvo zdravotnictví, spravedlnosti, vnitra, zemědělství a policie, soudy a státní zastupitelství žádány dle zákona o informacích znát, co zákonodárce § 15 pism e) zamýšlel a jak dané jednání blíže technicky popsal pro porozumění občanům, aby nečinili něco zakázaného, ani exekutiva, ani soudy neuměly poskytnout výklad daného ustanovení § 15 pism e) ZoNL, které je technickým předpisem.   

  • Jak uvádí vědomě mylně NS (č.j. 8 Tdo 1231 /2011),  prý je cannabis nebezpečnou látkou vyvolávající závislost, když ta je na úrovni chutě na kávu, jak bylo opakovaně doloženo na výzkumech v Americe a Evropě již v 90 letech minulého století a jak dokládá expert z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě docent Lumír Hanuš, DrSc. viz dokumenty na www.konopijelek.cz, je cannabis jedno z nejbezpečnějších přírodních léčiv na světě! Jednání NS je o to hanebnější, že v rozhodnutí NS zcela popřel vlastní judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) absolutně vylučující trestnost skutku s ohledem na absenci společenské nebezpečnosti cannabisterapie!


Přejdeme k druhé předběžné otázce Soudnímu dvoru EU, která může mít děsivý dopad na státní rozpočet:  

2.   Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

Přejdeme ke třetí předběžné otázce Soudnímu dvoru EU s komentářem v úvodu, že ČR nemá žádnou právní a zákonnou normu na měření obsahu THC v cannabis a jak je doloženo docenty a znalci Lumírem Hanušem a Peterem Ondrou na www.konopijelek.cz v sekci dokumenty, rozdíly podle různé metody měření mohou být opravdu extrémní a podle našich kvalifikovaných odhadů až stonásobně odlišené. Debatu o měření obsahu THC v cannabis jsme nastolili již v prvním trestním řízení, kde chybělo možná až  300 kg zkonfiskovaného majetku a soudy se tím odmítaly zabývat stejně jako spáchanými zločiny na lidech a v roce 2012 zkonfiskovaných 1200 mnohdy více než dvoumetrových rostlin prý bylo pouze 3 kg cannabis. V roce 2014 nám byla dokonce prvně zkonfiskována i velmi vzácná semena, která při smíchání s dalšími dvěma nám známými odrůdami daly unikátní složení lihového odparku cannabis flos se složením 58% CBD a 32% THC, což je hodnota blížící se složení léku Sativex (GB Pharmaceuticals) distribuovaného po celém světě. Pokud Evropská komise u neomamných odrůd cannabis obsahující účinnou omamnou látku THC pod limitem EU uvede, že zapsané látky do lékopisu byly řádně notifikovány dle Směrnice 98/34/ES právě českými výzkumníky, pak je to důkaz k nezbytnosti řádného měření odrůd na obsah látek. Olej ze semen byl notifikován podle směrnice 98/34/ES pod číslem CZ0582/2009. Na základě tohoto rozhodnutí je registrován a uveden coby schválená farmaceutická surovina/složka pro výrobu léčivých a pomocných látek resp. výrobu a přípravu léčivých přípravků v doplňku Českého lékopisu jako oficiální součást lékopisných norem Evropské unie. Stejně tak lze na důkazu doložit, že když ČR nemá žádnou normu na měření obsahu THC v Cannabis, oprávněně mylně vyhodnotí tyto odrůdy jako nezákonné, viz stopa číslo dva u odrůdy Finola z konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově v roce 2012, viz policejní dokumentace  a výsledky měření http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/konfiskace-2012-vysledky-policejniho.html
Dodejme, že danou odrůdu jsme k tomuto důkazu pěstovali cíleně, abychom doložili důkaz důsledků neexistující právní normy měření obsahu látky v cannabis.

Třetí otázka

3.   Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) „Metoda společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabisč. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?  

Jak je uvedeno na stanoviscích soudních znalců, policie a dalších také na dalším webu na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/, policie nemá žádnou zákonnou normu na měření obsahu THC v cannabis a dokonce se souhlasem ministerstva vnitra odmítá sdělit, kdy byl tzv. doporučený policejní postup měření vydán, kým, pod jakým č.j. a jakou má právní váhu (vyhláška, rozkaz, usnesení, nařízení atd.), protože, jak doložili soudní znalci na http://www.konopijelek.cz/, rozdíly zjištěného obsahu mohou být dle metody měření zcela zásadně odlišné a takové jednávání je hrubým porušením práva EU i ČR, když čl. 39 Listiny základních práv a svobod dokládá, že trest může určen být toliko na základě zákona, což bylo oprávněně v téže věci týkající se většího či malého množství omamných a psychotropních látek uvedeno v nálezu ústavního soudu Pl. ÚS 13/12, kterým byla definice cannabis pro trestní právo zcela zrušena! V době, kdy policie zkonfiskovala majetky výzkumu a zastupitelství v roce 2010 podalo na vedoucího výzkumu žalobu, platilo pro účely trestního práva nařízení vlády 467/2009 Sb. které určovalo tzv. větší než malé množství omamných a psychotropních látek pro účely § 289 odst. 2  trestního zákoníku, které v příloze č. 1.A.1. definovalo cannabis pěstovaného občany legálně již od 20.5.2004 z hlediska obsahu účinné látky THC jako „celý objem (hmotnost) rostliny cannabis“, měření obsahu THC mělo tedy býti i včetně kořene, nejen stonku a nadzemní části rostliny včetně vrcholíků, jak uvádí § 2 ZoNL, ale ani takto policie nepostupovala nikdy, stejně tak neměřila dle unijní normy nebo aspoň dle zákonné definice ZoNL, i když policie a soudy věděly, že pracujeme se semeny i kořenem!

Další otázky

4.   Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s  cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

5.  Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

6.   Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?

7.   Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

8.   Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

9.   Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?    

10.     Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?

11.   Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

V Ospělově dne 28.března 2015                             Dušan Dvořák, MMCA, v.r.